IDENTITET

INTRODUKTION

Den här handboken hjälper dig att producera kommunikation i Tengboms namn. På den här sidan finns logotypfilermallartypografianvisningarfärgpaletter och tankar om vårt tonläge. Identiteten är giltig för alla sorters medier: från kontrakt, seminarieinbjudningar, e-postsignaturer och ritningar till skyltar, presentationer, filmer och webbplatser.

 
 
 
 

Mer variation än konstans!

Vår identitet består förstås av mycket mer än en uppsättning grafiska och språkliga verktyg. Men det är slående hur viktigt det är att klä våra värderingar och visioner i ord, form och bild som på bästa sätt speglar vad vi står för och vart vi vill.

En identitet ska inte vara statisk. Den förändras med tiden och med oss. Därför har vi sett till att våra verktyg inte ska låsa oss till ett för trångt och stillastående uttryck. Man skulle kunna säga att konsekvens är en överskattad egenskap hos visuella identiteter. Vi vill ju inte hela tiden upprepa oss med samma fraser och visuella knep. Snarare finns här stor plats för variation – samma variation som vi förväntas prestera i våra uppdrag som arkitekter, planerare och rådgivare till våra kunder.

En riktigt bra identitet är alltså ett ramverk med plats för ständigt nya idéer och innehåll. Låt oss tillsammans fylla på ramverket, låt oss utforska möjligheterna och göra våra fina uppdrag och vårt namn rättvisa!

 

 

LOGOTYP

Logotypens form

Tengboms logotyp består av en symbol och ett namnmärke. Symbolen är en kvadrat med ett versalt T med tre ben som också påminner om en pelare. För dig som känt Tengbom ett tag, är symbolen bekant – fast den nu genomgått några fördelaktiga uppdateringar som gör den tydligare och lättare att hantera. Namnmärket är satt i stencilbokstäver, speciellt ritade för Tengbom. Bokstäverna bygger på Tengboms eget teckensnitt Tengbom Scandia Stencil, men har en egen vikt mellan Light och Bold.

Logotypen finns både i en liggande och en stående variant. Du använder den som passar din yta och din layout bäst. För en centrerad layout, som på en presentation eller en film, rekommenderas den stående varianten.

Logotypen används i första hand i sin helhet, med både symbol och namnmärke. Det går dock bra att använda både symbol och namnmärke separerade eller helt för sig själva. Att använda symbolen utan namnmärket kräver förstås att sammanhanget är givet. Annars gör du klokt i att försäkra dig om att mottagaren förstår att det är Tengbom som är avsändaren.

 
 

Välj rätt fil!

 • Webb, film och digitala medier kräver filer i färgläget RGB

 • Trycksaker, färg eller svartvit, använder filer i färgläge CMYK

 • De negativa (vita) logotyperna fungerar i både CMYK ock RGB

 • PNG gör sig bäst i Office-programmen

 • JPG-filerna är sparade i 150 dpi och får inte göras för stora (då blir pixlarna synliga, vilket är fult)

Exempel

 • Trycksak ljus bakgrund, vänsterställd layout > tengbom_logo_cmyk.pdf

 • PowerPoint-presentation, centrerad layout > tengbom_logo_cent_rgb.png

 • Roll-up, centrerad layout > tengbom_logo_cent_cmyk.pdf

Följ reglerna!

 • Logotypen är svart eller vit, aldrig grå eller i färg

 • Placera alltid logotypen på en fri bakgrund, med god synlighet

 • Gör inga ändringar eller tillägg till logotypen

 • Utgå från de färdiga mallarna i InDesign och Office, så blir logotypens placering och storlek rätt från början

Ladda ner logotyper, symbol och namnmärke

 

 

Mallar

Mallarna är skapade i InDesign CC. Har du en tidigare version av programmet öppnar du filen som heter IDML.

 • Mallarna kräver att du har installerat alla fonter av Tengbom Scandia och Plantin Std. Se avsnittet Typografi längre ner på sidan.

 • Alla mallar innehåller fiktivt material som ska bytas ut.

 • Väl inne i InDesign drar du ner en mallsida till den vanliga menyn för dokumentsidor.

 • Om du vill åsidosätta (frigöra) vissa mallobjekt på en dokumentsida håller du ned Ctrl+Skift (Windows) eller Kommando+Skift (Mac OS) och klickar på objektet (eller drar för att markera fler objekt).

 • Några få objekt är helt låsta även på mallsidan, som logotyp och symbol.

Fler instruktioner hittar du i själva dokumentet.

Office finns inte här!

Mallar i Office finns på servern, det gäller även dokument som fakturor och avtal.
Brevmallar i Word finns anpassade för varje kontor.
Presentationen i PowerPoint kan du läsa mer om här.

 

Ladda ner några av våra mallar här:

 

 

Typografi

Vi är stolta över vårt egna teckensnitt, Tengbom Scandia. Med en tydlig utgångspunkt i den geometriska sans-serifen är Tengbom Scandia ett samtida teckensnitt med utmärkt läsbarhet och god anpassning till både digitala och tryckta medier.

Teckensnittet finns i flera vikter från Light till Bold, inklusive två stencilformer.

Riktlinjer

 • Använd enbart för Tengboms kommunikation, aldrig i andra sammanhang

 • Blanda gärna stort och litet, alla vikter

 • Var sparsam med stencilformerna, använd för kortare sekvenser och rubriker, aldrig längre läsning

 • Färgsätt gärna typografin

 
 

Använd mallarna!

Du är inte lämnad till ditt öde! I InDesign-mallarna finns flera exempel på typografinivåer, storlekar och val redan gjorda. Börja din formgivning med utgångspunkt från mallarna så blir det rätt automatiskt.

Standardtypografi i Office etc

I Officeprogrammen, i mail och nyhetsbrev, liksom i andra grafiska miljöer som inte tillåter vårt eget teckensnitt – där använder vi uteslutande Arial och Arial Bold.

Längre läsning

För längre läsning, som i böcker eller längre artiklar, använder vi ett teckensnitt som heter Plantin. Du väljer light eller regular beroende på hur stor texten är. Testa och välj det som känns bäst att läsa. Som ett alternativt rubriksnitt, mest för variationens skull, kan du också använda Plantin Bold Condensed. Sätt den då endast i versaler!

Teckensnittet Plantin kan inte laddas ner här av licensskäl. Prata med marknadsavdelningen för att få tillgång till de aktuella fonterna.

Please note that all fonts are subject to licensing agreements that must be respected! Tengbom Scandia may not be used for other purposes than that of the company’s.

 
tengbom_type_t.jpg
 

 

FÄRGER

 
tengbom_handbook_colour3-e1470392070174.png

Glöm profilfärger!

Tengbom har inga profilerande företagsfärger.
Vad nu!? Inga företagsfärger?
Nej, så här tänker vi:

Vår logotyp visas i antingen svart eller vit. Det gör inte att vårt visuella uttryck alltid ska vara svartvitt. Tvärtom. Däremot har vi inte några starka profilerande färger. Det tror vi inte gynnar vår kommunikation. Istället ska du låta det projekt du jobbar med styra färgsättningen på både bilder och grafik. I praktiken betyder det att du sätter en egen färgpalett för exempelvis en projektpresentation, en inbjudan eller en film. Målet är ju faktiskt inte att allt vi gör ska se likadant ut. Typografi och logotypplaceringar kommer att garantera stadga, medan bilder och färger ska öppna för variation.

En palett, trots allt

Ändå finns faktiskt en bas-palett, med både neutrala färger och accentfärger. Vi tänker att de ändå kan vara till hjälp som start eller utgångspunkt, även när du själv lägger till en eller flera egna färger.

De neutrala färgerna fungerar bäst för bakgrunder, större texter och grafik. Accentfärgerna använder du när du göra tydlig skillnad mellan olika grafiska element, som t ex staplar i ett diagram.

 
 

 

Bilder

Huvud, hand och hjärta

En arkitektfirma som Tengbom måste kunna husera flera olika sorters bildspråk. Inte nog med att de tekniska kraven på ritningar och visualiseringar måste genomgå olika utvecklingsfaser – det är också avgörande för vår framgång att varje projekt bildsätts på det mest optimala viset. Därför tillåter vi flera olika manér i både foto och visualiseringar.

Gemensamt för alla bildsättningar i Tengboms namn är däremot att de i samspel belyser alla aspekter av vårt arbete:

 • Huvud – en god analys, en tydlig instruktion, en bra överblick

 • Hand – ett bra hantverk, från skiss och ritning till modell och detalj

 • Hjärta – att finna den känsla vi vill förmedla med projektet

Vi har alltså behov av flera olika kategorier bilder. Låt oss använda dem smart, känsligt och på nya sätt!


Bild i layout

 • Blanda överblickar med detaljer

 • Blanda stora bilder med små

 • Blanda färg och svartvitt, skiss och färdigt projekt

 • Rektangulära bilder beskärs med raka hörn, aldrig med rundad radie

 • Frilagda objekt kan blandas med hela bilder

 • Använd cirkelbeskärning för pensonalporträtt, för detaljer eller som enteaser, en blick in i framtiden

(o)Färdiga projekt

Att porträttera ett färdigt projekt kräver samma redaktionella känslighet som visualiseringen. Fotografera miljöerna i bruk! Variera från detalj till helhet. Och varför bara fotografera när det är färdigt? Att följa skapelseprocessen är minst lika inspirerande.

Arbetsgrupp

Förvånansvärt sällan i arkitekturens värld får vi se något av arbetsgruppen bakom ett projekt. Det ska vi ändra på! Låt oss porträttera både de som jobbar på Tengbom och de vi jobbar med och för. Det kommer att vara en central del i att attrahera nya uppdragsgivare, om vi lyckas visa hur det känns att jobba i ett klokt, kreativt och vänligt sinnat team.

Inte bara stillbild

Hela resonemanget om våra bilder gäller även för interaktiva 3D-miljöer, film och animation.

 

 

TONALITET

Hur låter Tengboms röst?

Runt om i världen finns ett oräkneligt antal arkitektbyråer. Företag och människor som skriver och talar på ungefär samma sätt. Den gängse modellen är att ”låta projekten tala för sig själva” genom att visa bilder och utvalda hårdfakta. För oss på Tengbom räcker inte det.

Vi ska inte bara visa vad, var och när vi gör eller har gjort något. Vi ska också se till att berätta hur och varför.

Med ledning av nedanstående kan vi dessutom göra det med en röst som är vår alldeles egen. På så sätt kan vi lyfta fram hela den unika kraften i det vi och vårt företag åstadkommer.

Vårt tonläge ska vara berättande

På Tengbom ska vi inte bara visa – vi ska berätta. Därför använder vi gärna innehåll och ord som beskriver upplevelser och känslor. Tänk på att även stora, viktiga och banbrytande upplevelser ofta framstår som starkast när de beskrivs med enkla, vardagliga ord.

En stor del av vårt arbete handlar om att undra, tycka, samtala och mötas. Det får gärna synas i våra berättelser.

Vårt tonläge ska vara ”dialogiskt”

Vi strävar efter att aktivera läsaren, så att han eller hon använder sina egna känslor och tankar och blir en medskapare av våra berättelser – precis som när man läser en medryckande roman.

Det gör vi genom att exempelvis använda retoriska frågor, direkta uppmaningar av typen ”tänk dig att…” och vara noga med att både språk och budskap känns personliga och mänskliga. Vi vill efterlikna ett samtal – gärna med tydliga ”jag” eller ”vi” och ”du”. Vi använder aktiva formuleringar (”vi skapade…” istället för ”det skapades…”)

Om vi lyckas väl kan vi få även envägskommunikation att kännas som om den vore tvåvägs.

Vårt tonläge ska vara utåtriktat

Arkitekturen har ofta en djup betydelse för människors vardag. Humanismen har också en starkt ställning för oss. Därför är det viktigt att vi beskriver oss och vad vi gör på ett öppet, pedagogiskt och inbjudande sätt som ger betydelse för såväl fackfolk som nyfikna privatpersoner.

Vårt tonläge ska vara visionärt

Vårt företag har en lång och imponerande historia. Ändå är det framtiden som avgör om vi ska fortsätta att vara framgångsrika och betydelsefulla. Därför lyfter vi gärna fram våra tankar och idéer och beskriver dem på ett sätt som gör dem möjliga att uppleva även innan de finns i den fysiska världen.

Din egen röst är med och skapar Tengboms gemensamma ton.

Slutligen vill vi påpeka att ett företag förstås varken kan tala eller skriva – det gör människorna. Som medarbetare är du utvald för att du tillför företaget något med din person, din specifika kompetens och ditt arbetssätt. Därför är din egen röst, dina tankar och åsikter viktiga även när du skriver och pratar i Tengboms namn.