VISUALISERING

Vi vill berätta vår historia om våra projekt och vår arkitektur. Det är en viktig varumärkesfråga och en grundsten för att vara fortsatt konkurrenskraftiga och affärsmässiga. För att våra projekt ska vinna tävlingar och uppdrag behöver vi skapa förståelse för projekten. För att beställare, brukare och omvärld ska förstå vår arkitektur. Med tydligare kommunikation och rätt fokus blir det lättare att sälja in våra idéer.  

För en högre kvalitét och bättre arbetsprocess krävs en tydlig och bra beställning. När bokningen sker med god framförhållning kan vi göra ett bättre jobb.

På den här sidan kan du läsa om de kommunikativa produkter vi har definierat, vilka vi är som jobbar med visualisering, vad vi kan erbjuda dig och ditt projekt, ett smakprov på vad vi gör samt hur du beställer en tjänst av oss. Du kan också läsa om hur vårt arbetssätt kopplar till hela Tengboms metodik. 

“En tumregel är att inte säga för mycket med en och samma bild. Vår generella rekommendation är istället fler bilder med tydligare fokus. ”  

Bastionen_Kalmar.jpg

Produkter

A-Bike+ShopE.jpg

BESKRIVA & FÖRKLARA

Gestaltningsstöd, Volymutredning, Redovisande
Visualisering av fakta och infografik
”Whiteboxes” – Inplacering i kontext
Plan, Sektion, Axo

B-interior_utkast.jpg

VISIONERA & SÄLJA

Lifestyle & Storytelling – snarare än redovisande. Kommunikativa koncept. Visionsbilder. Hög visuell & kommunikativ nivå.

C-.Karlssons+Äng+Vy+mot+gård_05.jpg

INSPIRERA & KONCEPTUALISERA

Materialstudie, Gestaltningsstöd
Konceptbeskrivning, Konceptualisering

C-rec2.gif

ENGAGERA & UPPLEVA

Film, VR, AR, 360, Interaktiva Upplevelser

 

och massvis av manér…

maner.jpg
 

TEAMET 

ArchTech & Future har 8 visualiserare fördelade i Stockholm och Göteborg som jobbar med hela landet. De är alla specialister inom olika områden. Här nedan kan du ta del av några utvalda projekt. Klicka på porträtten för att komma till respektive portfolio.

 
 
 
bg-midnatt.png

Erbjudande 

 

Beskriva & FÖRKLARA

Kommunikativt syfte
Beskriva ett projekt i tidigt skede.

Vad
Gestaltningsstöd, volymutredning. Ett bra stöd för tidiga skeden eller som komplement till visionsbilder.

Hur
Iterativ utveckling nära arkitekter. En del av gestaltningsprocessen.

Vi behöver
En modell, skiss eller muntlig beskrivning.

Ni får
Dialog mellan arkitekt och visualiserare. Gestaltningsstöd. Flertal vinklar tas ur modellen. Stilsäkra, enkla bilder utifrån fördefinierade manér.

Manér
Stilistiskt, beskrivande enklare manér. Ej fotorealistiskt.
Se exempel

 

Inspirera & KONCEPTUALISERA

Kommunikativt syfte
Inspirera kring projekt där allt ännu inte är löst.

Vad
Underlag för att sälja in idéer och förmedla koncept. Projektskeden som ställer högre krav på materialitet och känsla för färger, ljus och kontext.  

Hur

Vi skapar samsyn kring manér och stil. Tänker utanför boxen och sneglar på alternativa metoder som kollage och måleri. Två rundor för korrektur. 

Vi behöver
Alltifrån en servettskiss till en färdig modell. Genomgång av vad som är löst  gestaltningsmässigt och vad som är bildens fokus. Tydlighet i var det finns frihet. 

Ni får
Kreativa bilder som passar ert projekt och koncept.

Manér
För den här typen av bilder är det superviktigt med tydliga referenser. UA tar med underlag (interna eller externa referenser) till uppstartsmötet som används som grund för diskussionen.
Se exempel

 

VisionERA & SÄLJA

Kommunikativt syfte
Berätta en historia kring plats, arkitektur och upplevelse i syfte att wow:a och övertyga omvärlden.

Vad
Lifestyle och storytelling i fokus. Allt är av vikt och strategiska val görs utifrån insikter om målgrupp och kontext.   

Hur
Vi definierar en gemensam målbild utifrån referensbilder och den historia vi vill berätta. Vi skapar en tydlig struktur för feedback och överlämningar.

Vi behöver
- Ett tydligt koncept
- Komplett överlämning
- Insikter om slutkund och målgrupp
- Budget att komplettera befintligt materialbibliotek vid behov

Ni får
Säljande material för extern publicering.

Manér
Fotorealistiskt manér som gör att betraktaren direkt kan leva sig in i bilden och förstå platsen.
Se exempel

Generell tidsuppskattning
Exteriör: 3 - 5 dagar
Interiör: 2 - 4 dagar
Flygbild: 5 dagar

Vid komplettering av modell/gestaltningsstöd pausas bildarbetet och övergår till timpris.

 

Engagera & UPPLEVA

Kommunikativt syfte
Förvandla mottagaren från åskådare till upplevare.

Vad
Interaktiva upplevelser som effektivt skapar större förståelse oavsett projektets skede.  

Hur
Vi diskuterar syfte och mål och tar därefter fram ett underlag (storyboard för animation / positioner för 360-bilder etc.) för godkännande. Beroende på medium ser processen olika ut.

Exempelvis:
- Åkning i modell
- Interaktiv upplevelse
- Klickbar prototyp
- Animation
- VR
- 360-bilder

 
bg-midnatt.png
 

Vad händer nu? 

 

För bokningar, kontakta Sarah Dahman eller Arijanit Roci.

För frågor om visualiseringsprocessen, hur vi jobbar med bilder
eller denna sida kontakta Nina Lindgren.