JOBBA TILLSAMMANS

pav_ungdom02.jpg

01. Förstå

Inför en beställning

För att kunna rådge om strategiska kommunikativa val är det en förutsättning att komma in tidigt i projekten. Det skapar större förståelse för projektet och bidrar till starkare teamkänsla.

Fundera över frågorna för beställningsunderlaget och vad det betyder för ditt projekt.

 
 

Beställningsunderlag

Vad har projektet för kommunikativt behov?

Vad är syftet med beställningen?

När kan jag leverera underlag? Vilket underlag kommer jag att leverera?

Datum för slutleverans.

Visuellt mål: referensbilder för känsla, detaljer, detaljéringsgrad och manér.

 

02.

DEFINIERA

När du beställer
För att boka hör av dig till Mariana eller Ari. De resursplanerar och ser till att rätt jobb bokas på rätt person.


Kom ihåg att:

 • Boka med god framförhållning.

 • Ha projektets kommunikativa behov definierade (varför behöver vi en bild/animation/VR-upplevelse? Vad vill vi berätta?)

 • Vara redo att skicka över underlag (dokumentation, modell eller annan beskrivning samt referensbilder).

 • Tänka igenom projektets alla delar och ta med ansvariga representanter för alla berörda kompetenser (arkitektur, landskap, inredning, stadsplanering...) på uppstartsmötet.Bokningsregler

Vid avbokning mindre än en vecka innan projektstart eller försening av underlag debiteras 50%. Vi behöver därför få tillgång till projektet i Maconomy i samband med uppstartsmötet.  

 
 
 

Beställning.

Svar för beställningsunderlag formuleras.

Tid för uppstartsmöte och avstämningar bokas in.

Datum och tid för överlämning & slutleverans.

 

03.

UTVECKLA

På uppstartsmötet
Projektets nyckelpersoner (UA + VIZ + AD) möts IRL eller på Skype. Mötet dokumenteras skriftligt med hjälp av mötesmallen.

 
 

På uppstartsmötet går vi igenom:

 • Information från bokning (projektets grunder och förutsättningar).

 • Kommunikativt syfte (+ prioritering).

 • Övergripande koncept.

 • Diskuterar manér.

 • Modellens skick och projektets underlag.

 • Vad som kommer att ingå vid överlämningen (modellformat + skick (komplett/kompletteras), mark och omgivning, platsfotografier, referenser, materialbeskrivning etc.).

 • Definierar allas roller. Vem är ansvarig för att samla in och samordna vilken typ av feedback? (teknisk input, inredning, landskap, storytelling).Vi tänker som en filmregissör. Exempel frågor vi ställer och diskuterar:

 • Vad är bildens kommunikativa syfte?

 • Vad är konceptet?

 • Vad vill vi kommunicera och lyfta fram?

 • Vilken är målgruppen/användaren?

 • Vad är det för människor som rör sig på platsen?

 • Finns en historia?

 • Vilken tid på dagen är det? Årstid? 

 
 
 
3apelsin.png

Bekräftelsemejl.

Efter uppstartsmötet mejlar mötesanteckningar ut med det som vi gemensamt kommit överens om.

 
 

04.
05.

Gestalta & Utföra

Arbetet påbörjas vid överlämning från arkitekten.
Som tidigare etablerats:

 • Överlämning sker på utsatt tid.

 • Underlag enligt överenskommelse.

 • Vid försenad överlämning eller förändrat underlag påverkas deadline ochller möjlighet för korrektur.

Förenklat kan man säga att bildskapandet för en generell visionär bild går till såhär:

 
 
 

Det innebär att en sign-off sker för varje steg. Att gå tillbaka i processen påverkar leveranssäkerheten. Feedback ges i enlighet med det som beslutades på uppstartsmötet.

En bild blir till 

Såhär såg det ut när visionsbilderna för Tillfälliga Saluhallen på Östermalmstorg växte fram:

bg-midnatt.png
4hallon.png

Slutleverans.

Leverans sker på utsatt tid.

Fil- och bildformat anpassas utifrån projektets behov, men definieras vid beställning.

 

06.

Följa upp

 

Vi följer upp projektet och lär oss av framgångar och utmaningar.

 
 
5syren.png

Nästa steg.

Nytt projekt?

Vidareutveckling?

Merförsäljning?