VISUALISERING

Vi vill berätta vår historia om våra projekt och vår arkitektur. Det är en viktig varumärkesfråga och en grundsten för att vara fortsatt konkurrenskraftiga och affärsmässiga. För att våra projekt ska vinna tävlingar och uppdrag behöver vi skapa förståelse för projekten. För att beställare, brukare och omvärld ska förstå vår arkitektur. Med tydligare kommunikation och rätt fokus blir det lättare att sälja in våra idéer.  

För en högre kvalitét och bättre arbetsprocess krävs en tydlig och bra beställning. När bokningen sker med god framförhållning kan vi göra ett bättre jobb.

På den här sidan kan du läsa om de kommunikativa produkter vi har definierat, vilka vi är som jobbar med visualisering, vad vi kan erbjuda dig och ditt projekt, ett smakprov på vad vi gör samt hur du beställer en tjänst av oss. Du kan också läsa om hur vårt arbetssätt kopplar till hela Tengboms metodik.